Komisja Zakładowa NSZZ “Solidarność” w CSF Poland

Komisja Zakładowa NSZZ “Solidarność” działająca w CSF Poland Sp. z o.o. informuje wszystkich członków Związku, że zgodnie z uchwałą podjętą przez KZ z dniem 1 grudnia 2018 roku przewodnicząca Marzena Maciejczyk przechodzi na etat związkowy i będzie dostępna od poniedziałku do piątku w godz. 6.00-14.00 w pomieszczeniu zwanym Barbakanem, znajdującym się naprzeciwko szatni męskiej.
Przewodnicząca KZ: Marzena Maciejczyk
Wiceprzewodniczący KZ: Zygmunt Sieradzki
Sekretarz KZ: Marcin Ungierat
Skarbnik KZ: Wojciech Joński
Członkowie KZ: Wojciech Pawlik, Justyna Sobańska, Krzysztof Choryłek
Zakładowy SIP: Wojciech Pawlik
Jednocześnie informujemy, że dopóki nie zostaną uregulowane kwestie formalne dotyczące zasad poruszania się po zakładzie przewodniczącej Marzeny Maciejczyk może ona przebywać jedynie w wyżej wymienionym pomieszczeniu. Z przewodniczącą KZ można się kontaktować we wszystkich sprawach pracowniczych także telefonicznie pod numerem 790 577 540.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.