ZALECENIA PIP: Bezpieczny powrót do pracy


Bezpieczny powrót do pracy to zestaw zaleceń Państwowej Inspekcji Pracy dla osób organizujących pracę innym osobom oraz samych pracowników.
Ze względu na pandemię wirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19, wdrożono ograniczenia, zapobiegające rozprzestrzenianiu się choroby. Część z tych ograniczeń dotyczy miejsc pracy. Pomimo stopniowego wznawiania działalności zawodowej, niektóre środki bezpieczeństwa podjęte w zakładach pracy w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa, zostaną utrzymane. W niektórych sytuacjach wystąpienie w przyszłości większej liczby zakażeń będzie wymagało ponownego wprowadzenia szerszych ograniczeń. Wpłynie to z kolei na konieczność wprowadzenia nowych procedur i praktyk bezpieczeństwa, być może również na zmianę organizacji i sposobu pracy na wielu stanowiskach. Należy pamiętać, że w przypadku zmian w procesie pracy pracodawcy są zobowiązani skorygować ocenę ryzyka i uwzględnić w niej wszystkie nowe zagrożenia, również te dla zdrowia psychicznego.
Continue reading

Bezpieczeństwo w zakładach przemysłowych


Główny Inspektorat Sanitarny opracował listę wytycznych dla funkcjonowania zakładów przemysłowych w trakcie epidemii. Służą one zapewnieniu bezpieczeństwa i utrzymaniu ciągłości produkcji.
Zestaw zawiera m.in. listę procedur w przypadku podejrzenia występowania zakażenia u pracownika, wytyczne do stosowania w celu ograniczenia rozpowszechniania się wirusa, procedury w przypadku zdiagnozowania zakażenia.
Continue reading