Władze Związku

Komisja Zakładowa NSZZ “Solidarność” w SFC Poland
Przewodnicząca: Marzena Maciejczyk
Wiceprzewodniczący: Zygmunt Sieradzki
Sekretarz: Marcin Ungierat
Skarbnik: Wojciech Joński
Członkowie KZ: Wojciech Pawlik, Justyna Sobańska, Krzysztof Choryłek
Zakładowy SIP: Wojciech Pawlik
Komisja Zakładowa NSZZ “Solidarność” działająca w CSF Poland Sp. z o.o. informuje wszystkich członków Związku, że zgodnie z uchwałą podjętą przez Komisję Zakładową z dniem 1 grudnia 2018 roku przewodnicząca Marzena Maciejczyk przechodzi na etat związkowy i będzie dostępna od poniedziałku do piątku w godz. 6.00-14.00 w pomieszczeniu zwanym Barbakan, znajdującym się naprzeciwko szatni męskiej.
Jednocześnie informujemy, że dopóki nie zostaną uregulowane kwestie formalne dotyczące zasad poruszania się po zakładzie przewodniczącej Marzeny Maciejczyk może ona tylko przebywać wyżej wymienionym pomieszczeniu. Z Przewodniczącą KZ można się kontaktować we wszystkich sprawach pracowniczych również telefonicznie pod numerem 790 577 540.

Comments are closed.