Prezydent RP Andrzej Duda człowiekiem roku Tygodnika Solidarność


23 czerwca 2020 r. odbyła się gala “Człowiek Roku 2019 Tygodnika Solidarność”, na której wyróżnienie i statuetkę otrzymał Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.
Głos podczas uroczystości zabrał redaktor naczelny “Tygodnika” Michał Ossowski: “Szanowny Panie Prezydencie! Solidarność mogła zawsze na Pana liczyć. I za to w imieniu swoim, jak i całej redakcji Tygodnika Solidarność, chciałem Panu serdecznie podziękować”.
Continue reading

ZALECENIA PIP: Bezpieczny powrót do pracy


Bezpieczny powrót do pracy to zestaw zaleceń Państwowej Inspekcji Pracy dla osób organizujących pracę innym osobom oraz samych pracowników.
Ze względu na pandemię wirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19, wdrożono ograniczenia, zapobiegające rozprzestrzenianiu się choroby. Część z tych ograniczeń dotyczy miejsc pracy. Pomimo stopniowego wznawiania działalności zawodowej, niektóre środki bezpieczeństwa podjęte w zakładach pracy w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa, zostaną utrzymane. W niektórych sytuacjach wystąpienie w przyszłości większej liczby zakażeń będzie wymagało ponownego wprowadzenia szerszych ograniczeń. Wpłynie to z kolei na konieczność wprowadzenia nowych procedur i praktyk bezpieczeństwa, być może również na zmianę organizacji i sposobu pracy na wielu stanowiskach. Należy pamiętać, że w przypadku zmian w procesie pracy pracodawcy są zobowiązani skorygować ocenę ryzyka i uwzględnić w niej wszystkie nowe zagrożenia, również te dla zdrowia psychicznego.
Continue reading