Podziękowania dla służb pielgrzymkowych


Współorganizatorem XLI Pielgrzymki Ludzi Pracy w dniach 16-17 września 2023 r. był tradycyjnie Region Częstochowski NSZZ “Solidarność”. Nasze koleżanki i koledzy pełnili służbę w punkcie informacyjnym oraz służbę porządkową wokół ołtarza na Szczycie Jasnogórskim.
Przewodniczący Zarządu Regionu Jacek Strączyński składa serdeczne podziękowania koordynatorowi Pielgrzymki Jarosławowi Bernatowi, zastępcy przewodniczącego ZR Dorocie Kaczmarek za opiekę nad rodziną ks. Jerzego Popiełuszki i pieczę nad precedencją przy niedzielnej Eucharystii oraz wszystkim Koleżankom i Kolegom zaangażowanym w organizację i przebieg tegorocznej Pielgrzymki Ludzi Pracy.
Continue reading

BIURO PRAWNE W DNIACH 6-13 WRZEŚNIA


Prezydium ZR informuje, iż w dniach 6-13 września 2023 r. Biuro Prawne będzie czynne jedynie w czwartek 7 września (w godz. 14.00-17.00) oraz we wtorek 12 września (w godz. 12.00-15.00) z powodu urlopu jednego z prawników. Przepraszamy za ewentualne niedogodności.