Bezpieczeństwo w zakładach przemysłowych

Główny Inspektorat Sanitarny opracował listę wytycznych dla funkcjonowania zakładów przemysłowych w trakcie epidemii. Służą one zapewnieniu bezpieczeństwa i utrzymaniu ciągłości produkcji.
Zestaw zawiera m.in. listę procedur w przypadku podejrzenia występowania zakażenia u pracownika, wytyczne do stosowania w celu ograniczenia rozpowszechniania się wirusa, procedury w przypadku zdiagnozowania zakażenia.
Continue reading