Bezpieczeństwo w zakładach przemysłowych


Główny Inspektorat Sanitarny opracował listę wytycznych dla funkcjonowania zakładów przemysłowych w trakcie epidemii. Służą one zapewnieniu bezpieczeństwa i utrzymaniu ciągłości produkcji.
Zestaw zawiera m.in. listę procedur w przypadku podejrzenia występowania zakażenia u pracownika, wytyczne do stosowania w celu ograniczenia rozpowszechniania się wirusa, procedury w przypadku zdiagnozowania zakażenia.
Continue reading

Komisja Zakładowa NSZZ “Solidarność” w CSF Poland


Komisja Zakładowa NSZZ “Solidarność” działająca w CSF Poland Sp. z o.o. informuje wszystkich członków Związku, że zgodnie z uchwałą podjętą przez KZ z dniem 1 grudnia 2018 roku przewodnicząca Marzena Maciejczyk przechodzi na etat związkowy i będzie dostępna od poniedziałku do piątku w godz. 6.00-14.00 w pomieszczeniu zwanym Barbakanem, znajdującym się naprzeciwko szatni męskiej.
Continue reading