Nasze służby informacyjne na Pielgrzymce

Współorganizatorem XXXVIII Pielgrzymki Ludzi Pracy w dniach 19-20 września 2020 r. był tradycyjnie Region Częstochowski NSZZ “Solidarność”.
Przewodniczący Zarządu Regionu Jacek Strączyński i krajowy koordynator Pielgrzymki Ludzi Pracy Jarosław Bernat składają serdeczne podziękowania Koleżankom i Kolegom za pomoc pielgrzymom w punkcie informacyjnym, m.in. Koleżance Marzenie Maciejczyk.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.