Aktualne zasady funkcjonowania Biura Regionu


W związku ze znoszeniem ograniczeń związanych z epidemią koronawirusa Prezydium Zarządu Regionu Częstochowskiego NSZZ “Solidarność” informuje, iż Biuro Regionu (w tym Biuro Prawne) od środy 26 maja 2021 r. pracuje jak przed epidemią.
Jednocześnie uprasza się, by w trosce o wspólne dobro, w trakcie załatwiania spraw dostosowywać się do przyjętych zasad: używać maseczek i dostępnych na miejscu płynów do dezynfekcji.

Manifestacja w Warszawie


9 czerwca 2021 r. odbyła się w Warszawie manifestacja zorganizowana przez Krajowy Sekretariat Górnictwa i Energetyki NSZZ “Solidarność”, w której wzięła udział kilkudziesięcioosobowa grupa związkowców z Regionu Częstochowskiego, m.in. przewodnicząca Komisji Zakładowej Marzena Maciejczyk.
Powodem manifestacji jest brak dialogu społecznego w branży energetycznej, łamanie praw pracowniczych i związkowych oraz zagrożenie utratą miejsc pracy. Ostatnim przystankiem manifestantów była siedziba Prezesa Rady Ministrów, jednak premier Morawiecki nie spotkał się ze związkowcami.