Manifestacja w Warszawie

9 czerwca 2021 r. odbyła się w Warszawie manifestacja zorganizowana przez Krajowy Sekretariat Górnictwa i Energetyki NSZZ “Solidarność”, w której wzięła udział kilkudziesięcioosobowa grupa związkowców z Regionu Częstochowskiego, m.in. przewodnicząca Komisji Zakładowej Marzena Maciejczyk.
Powodem manifestacji jest brak dialogu społecznego w branży energetycznej, łamanie praw pracowniczych i związkowych oraz zagrożenie utratą miejsc pracy. Ostatnim przystankiem manifestantów była siedziba Prezesa Rady Ministrów, jednak premier Morawiecki nie spotkał się ze związkowcami.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.