Podziękowania dla służb pielgrzymkowych

Współorganizatorem XXXIX Pielgrzymki Ludzi Pracy był tradycyjnie Region Częstochowski NSZZ “Solidarność”. Nasze koleżanki i koledzy pełnili służbę w punkcie informacyjnym oraz porządkową, a także zbierali podpisy pod obywatelskim projektem emerytur stażowych.

W punkcie informacyjnym zaangażowani byli: Małgorzata Jarkiewicz, Edyta Kilan i Monika Scheller-Wojtasik (MOZO 1), Ewa Kluczna (Huta), Joanna Kołdon, Renia Koper i Marek Krawczyk (OM przy Regionie), Ewa Kubicka (Tauron), Lucyna Wrońska (Poczta) oraz Danuta Żyła (TOZ); w zbiórkę podpisów, którą koordynował zastępca przewodniczącego ZR Stanisław Kołodziejczyk – Andrzej Bala (ZF), Jan Bednarek (Dom Polska), Jacek Palacz (Tauron), Marzena Maciejczyk (SFC) i Anna Tuchołka (OM przy Regionie). Służbę porządkową pełnili: Andrzej Bachniak i Jerzy Świeboda (OM przy Regionie), Jan Banik (ZWiK Myszków), Łukasz Cieśla i Patryk Trzepizur (Stolzle), Tomasz Czuper (WSS Parkitka), Wiesław Jagusiak (TOZ), Maciek Kowalczyk, Krzysztof Garus i Sylwester Nowak (Elsen), Wojciech Kulawiak (MOPS) oraz Jacek Palacz (Tauron).
Przewodniczący Zarządu Regionu Jacek Strączyński składa serdeczne podziękowania koordynatorowi Pielgrzymki Jarosławowi Bernatowi, zastępcy przewodniczącego ZR Dorocie Kaczmarek za opiekę nad rodziną ks. Jerzego Popiełuszki i pieczę nad precedencją przy niedzielnej Eucharystii oraz wszystkim Koleżankom i Kolegom zaangażowanym w organizację i przebieg tegorocznej Pielgrzymki Ludzi Pracy.
Krajowy koordynator Pielgrzymek Ludzi Pracy Jarosław Bernat w imieniu Komisji Krajowej NSZZ “Solidarność” serdecznie dziękuje Koleżankom i Kolegom za pomoc pielgrzymom w punkcie informacyjnym oraz w ramach służby porządkowej.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.