Plan szkoleń dla SIP-owców na 2022 r.

Region Częstochowski od lat współpracuje z Państwową Inspekcją Pracy w dziedzinie szkoleń dla społecznych inspektorów pracy. Poniżej przedstawiamy program szkoleń na rok bieżący.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.