Składki związkowe do odliczenia już za 2022 rok


[AKTUALIZACJA] Polski Ład początkowo zakładał możliwość odliczenia od przychodu maksymalnie 300 zł z wpłaconych składek związkowych, ale po przyjęciu przez Sejm w lipcu 2022 r. poprawki zgłoszonej przez „Solidarność” kwota ta zwiększyła się o 200 zł, do 500 zł. Podniesienie kwoty odliczenia ma uzasadnienie wobec zmniejszenia stawki podatku z 17 proc. do 12 proc.
Jeżeli składkę związkową potrąca z wynagrodzenia pracodawca, to informację o potrąceniu zamieszcza w PIT-11. Przed wprowadzonymi zmianami potrzebne było dodatkowo oświadczenie organizacji związkowej. Pierwszego odliczenia za bieżący rok będzie można dokonać w przyszłorocznym rozliczeniu (za 2022 r.). Continue reading

Związkowe Biuro Prawne


NSZZ „Solidarność” na potrzeby pracowników zrzeszonych w Związku zatrudnia prawników specjalizujących się w prawie pracy.
W biurze Regionu Częstochowskiego przy ul. Łódzkiej 8/12 zespół prawny zajmuje się m.in. reprezentowaniem członków Związku w Sądzie Pracy, jak również bezpłatnymi poradami z zakresu prawa pracy oraz przygotowywaniem opinii i analiz prawnych dla Komisji Zakładowych.
Więcej informacji i godziny pracy Biura Prawnego: LINK>>>. Porady prawne udzielane są wyłącznie członkom NSZZ „Solidarność”.