Rabaty dla związkowców na stacjach Orlenu


Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” podpisała z PKN ORLEN S.A. umowę, na podstawie której członkowie Związku będą mogli uzyskać rabaty przy zakupie paliwa i innych artykułów na stacjach paliw koncernu.
Każdy związkowiec zainteresowany tymi zniżkami musi posiadać ważną elektroniczną legitymację członkowską NSZZ „Solidarność” (w tym celu należy się zwrócić do macierzystej organizacji związkowej i wypełnić odpowiedni wniosek). Osoby, które już posiadają elektroniczną legitymację członkowską, muszą udać się na jedną z „dedykowanych” stacji PKN ORLEN, by odebrać właściwą kartę rabatową (koszt wyrobienia tych kart pokrywa Komisja Krajowa).
W Regionie Częstochowskim karty rabatowe można otrzymać okazując elektroniczną legitymację członkowską NSZZ „Solidarność” i podając numer rejestracyjny samochodu na następujących stacjach Orlenu: Częstochowa – ul. Warszawska 324/334, ul. Św. Barbary 105 • Kłobuck – ul. Wieluńska 9 • Kłomnice – ul. Częstochowska 1a • Lubliniec – ul. Lisowicka 23 • Myszków – ul. Krasickiego 2a • Poczesna – ul. Warszawska 10. Z kartą rabatową będzie już można kupować paliwo i robić inne zakupy na wszystkich stacjach Orlenu.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.