Protest w Warszawie

Przewodnicząca Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” wzięła udział 6 marca 2024 r. we wspieranym przez „Solidarność” proteście rolników przeciwko unijnej polityce Zielonego Ładu oraz niekontrolowanemu napływowi produktów rolno-spożywczych z Ukrainy.
Więcej informacji: LINK >>>>>. Krótkie wideo: LINK >>>>>.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.