Wybory w Organizacji Zakładowej NSZZ “Solidarność”

11 marca 2023 r. Marzena Maciejczyk została ponownie, jednomyślnie, wybrana na funkcję przewodniczącej Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” w SFC Solution. Będzie również delegatką do Krajowej Sekcji Przemysłu Motoryzacyjnego.

Wybory poprzedziło przedstawienie sprawozdań KZ i Komisji Rewizyjnej. Marzena Maciejczyk w swoim sprawozdaniu zaznaczyła, iż obecnie polepszyła się komunikacja z pracodawcą mimo trudnych negocjacji płacowych. W sprawnym przeprowadzeniu wyborów pomagali Stanisław Kołodziejczyk (prowadził zebranie wyborcze) oraz Jarosław Bernat i Dorota Kaczmarek (członkowie Komisji Skrutacyjnej) z Regionalnej Komisji Wyborczej.
Na pierwszym zdjęciu z galerii: Komisja Zakładowa z kończącej się kadencji 2018-2023.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.